Taalbevordering met Wepboeken op Curaçao en Bonaire

Bi20141113_152535 (1)blioteka Nashonal Kòrsou (BNK) in samenwerking met Stichting de Cultuur Kameleon en het Kinderopvangfonds delen rondom de Siman di Ban Lesa 500 pakketten uit met ieder 20 digitale prentenboeken aan alle basisscholen, crèches en peuterspeelzalen en sentro di Bario’s. Op 10 november is als startschot het eerste Wepboekpakket feestelijk overhandigd aan de juf en kinderen van groep 1 van de Dr. Albert Schweitzerschool. Zij ontving dit pakket uit handen van Yvonne Willemsen en de directeur van de Biblioteka Nashonal Kòrsou; Gerda Willems. In januari 2015 is het project ook naar Bonaire gebracht waar in samenwerking met Riet Sealy een groot aantal docenten zullen worden getraind door voormalig ICT coördinator van de DOS scholen, Sygline Scheper, die zich de workshop heeft eigengemaakt.

Een pakket bestaat uit 20 digitale prentenboeken op dvd en een handleiding voor docenten, zodat ook zij met hun kinderen aan de slag kunnen met een prentenboek. Taalbevordering het vergroten van de woordenschat van jonge kinderen in zowel het Papiaments als het Nederlands is het doel van deze pakketten. Deze prentenboeken zijn geschikt voor kinderen van 2 – 6 jaar.
Door het kijken naar deze geanimeerde prentenboeken, met bewegende beelden en geluid, leren jonge kinderen 5 à 6 nieuwe woorden in een half uur. Dat is veel meer dan het gemiddelde van 2 à 3 woorden per dag. Ze horen nieuwe woorden en begrippen. Deze nieuwe woorden worden in de animaties bewegend gemaakt en ondersteund met het juiste geluid. Daardoor kunnen de kinderen de nieuwe woorden en begrippen veel beter onthouden.

kinderen

Er zijn in 2014 workshops gegeven in het Medialab in de bibliotheek die een vervolg krijgen in 2015. Zie daarvoor de website www.medialabcuracao.com. Opvoeders, docenten en crècheleidsters zijn de deelnemers. Inhoud van de workshops: Wat zijn digitale boeken en hoe stimuleren zij de taalontwikkeling? Hoe kan je planmatig werken met digitale prentenboeken en hoe betrek ik ouders hierbij? Ook leert iedereen zelf een digitaal prentenboek te maken. Na afloop ontvangt iedere deelnemer een box met 20 digitale prentenboeken.

Op donderdag 13 november heeft Yvonne Willemsen een inhoudelijke lezing verzorgd over taalbevordering met Wepboeken voor opvoeders docenten en crècheleidsters. Het was een groot succes.

Yvonne Willemsen is een expert op het gebied van was educatie aan kinderen via beeld en geluid. Als producent van publicaties, methodes en televisieproducties richt zij zich op de totale ontwikkeling van kinderen, met veel aandacht voor spelen, lezen en creativiteit. Zij was Eindredacteur Educatie van multimediale producties voor kinderen van 2 – 12 jaar en voor volwassenen bij NOT, TELEAC en NTR van 1996 – 2014 maar heeft daarvoor als onderwijzeres, remedial teacher en schooldirecteur de basis gelegd voor haar expertise op gebied van educatie, lees- en taalbevordering van jonge kinderen. De voertaal van haar inspirerende lezingen en workshops is Nederlands.
www.wepboek.nl
wepboeken