Digitrader strip

Digitrader

‘Onze samenleving wordt steeds digitaler. Binnen enkele jaren zal het kunnen omgaan met digitale middelen net zo belangrijk zijn als het kunnen lezen en schrijven. We moeten er voor zorgen dat iedereen meekan in deze digitale ontwikkeling’

Vanuit deze gedachte is het project Digitrader ontstaan en is stichting De Cultuur Kameleon op Curaçao in 2008 opgericht. Het project Digitrader is de voorloper van het Medialab, en is een crossmediaal concept dat bestaat  uit vijf samenhangende activiteiten die aan elkaar gelinkt zijn: de serious game ‘Movietrader’, een docufilm,  lespakketten, workshops en bronnenfilmpjes. De activiteiten van Digitrader werden uitgevoerd in 2010 en 2011 en waren primair gericht op kinderen tussen 8 en 15 jaar, maar ook docenten en ouders/verzorgers werden er bij betrokken. In nauwe samenwerking met De Biblioteka Nashonal Kòrsou is een medialab ingericht in de bibliotheek en zijn workshops georganiseerd.

Mediawijs
Digitrader is ontwikkeld om de digitale ontwikkeling van zowel kinderen als volwassenen op een innovatieve manier te stimuleren. Door met name de jeugd mediawijs te maken, bereid je ze voor op een goede toekomst. Ook is Digitrader bedoeld om de kloof tussen nieuwe media en onderwijs te dichten. Het project is na een uitgebreid vooronderzoek gestart op Curaçao met als doel het te verankeren in de samenleving en het onderwijs. Er is daarom intensief samengewerkt met vele partijen, waarin de Biblioteka Nashonal Kòrsou de rol op zich heeft genomen om de verankering te bewerkstelligen.

Digitrader bodyLaagdrempelig
Een laagdrempelige aanpak is van meet af aan ingezet om zowel de jeugd (veelal uit kansarme gezinnen), docenten en ook ouders tijdens binnen- en buitenschoolse activiteiten de mogelijkheid te geven om kennis op te doen van, en te werken met nieuwe media. De realisering van het ICT-lokaal, het Medialab bij de bibliotheek en de training en inzet van lokale mensen zijn zeer bevorderlijk gebleken voor de laagdrempeligheid. Dat zorgde er bovendien voor dat het project makkelijk over te dragen was; een andere belangrijke doelstelling van Digitrader. Na evaluatie van het project en aanscherping van de doelstellingen is Digitrader verder ontwikkeld onder de naam Medialab en draait momenteel op de eilanden Curaçao, St. Maarten en Bonaire.