Antilliaanse gulden

Financiering

De Cultuur Kameleon wordt gefinancierd uit verschillende fondsen en door verschillende sponsoren. Momenteel is De Cultuur Kameleon een projectorganisatie. De middelen komen uit Nederlandse en lokale fondsen en sponsors en uit opbrengsten uit de projecten. Tevens dragen de partijen waarmee wordt samengewerkt bij in middelen en in uren.

In ieder project wordt een deel van het budget besteed aan overhead en coördinatie, zoals boekhouding en verantwoording. De projectleider coördineert de financiële stromen. Er wordt tevens gezocht naar meerjarige financiering van de organisatiekosten. Hiermee kan het team aan het werk en wordt de continuïteit vergroot.

Voor de verschillende projecten wordt (eventueel gezamenlijk met samenwerkingspartners) financiering aangevraagd. Het bestuur heeft een ondersteunende en controlerende functie.