DSC_1023

Sponsors en donateurs

Stichting De Cultuur Kameleon is een projectorganisatie die haar activiteiten realiseert met behulp van projectfinanciering. Voor ieder project worden specifieke fondsen, particulieren, overheden, bedrijven en serviceclubs benaderd om een bijdrage te leveren aan het desbetreffende project. De kosten voor de huidige activiteiten worden opgebracht door een groot aantal fondsen uit Nederland, bijdragen van overheden, particulieren en sponsoring door het bedrijfsleven uit de Caribische delen van het Koninkrijk. De bijdragen kunnen bestaan uit financiële middelen, het ter beschikking stellen van producten of diensten en het delen van kennis.

Cultuur Kameleon Curaçao is een ANBI-instelling voor de Nederlandse Belastingdienst. Hierdoor is schenken aan Stichting de Cultuur Kameleon financieel aantrekkelijk. We hebben ook een Stichting Cultuur Kameleon Nederland met dezelfde doelen, projecten die helpt de projecten mogelijk te maken. Wilt u ook bijdragen aan een van onze projecten? Neem contact op over de mogelijkheden met de projectleider Saskia Luckmann op saskia@medialabcuracao.com.

Wij zijn onze fondsen en sponsors zeer erkentelijk voor hun bijdragen aan de realisatie van onze projecten en vermelden met trots hun naam en/of logo in de uitingen van het desbetreffende project.