Bestuur

De bestuursleden besturen zowel de Stichting Cultuur Kameleon Curacao als de Stichting Cultuur Kameleon Nederland. Zij voeren hun taken met passie en geheel en al onbezoldigd uit.

Alinda de BeusVoorzitter

Alinda de Beus is voorzitter van Stichting De Cultuur Kameleon. Alinda werkt sinds 2006 bij Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland als bestuurlijk adviseur. Als bestuurskundige adviseert zij scholen bij de ontwikkeling en uitvoering van beleid en helpt zij hen bij het realiseren van een effectieve en inventieve schoolorganisatie. Dit doet zij wereldwijd en door de jaren heen heeft zij veel kennis van en een breed netwerk onder de Nederlandse scholen op onder andere de voormalige Nederlandse Antillen. Daarnaast is zij bestuurssecretaris voor de Dutch International Primary Schools (DIPS).

Linkedin

Peter van den EsschertPenningmeester

Peter is geboren op Curaçao en bracht zijn jeugd door op Curaçao en Aruba. In 1969 vertrok hij naar Nederland. Daar volgde hij een bedrijfsopleiding automatisering bij Philips in Eindhoven. Na 20 jaar verruilde hij de automatisering voor de financiële diensterlening en werkte hij als financial controller, voornamelijk in de cultuursector. In oktober 2016 ging hij, na een loopbaan van 47 jaar, met pensioen.

Peter was  lid van de Raad van Toezicht van Jeugdtheater de Krakeling in Amsterdam en bestuurslid van de Stichting Promotie Cultuurparticipatie in Utrecht, met als aandachtsgebied financiën. Op dit moment is hij voorzitter van de Bond van Gepensioneerden van de voormalige Nederlandse Antillen en Aruba (BGNAA). In die rol bezoekt hij de eilanden regelmatig. Daarnaast werkt hij als zelfstandig financieel adviseur voor het midden- en kleinbedrijf.

Profile photo of Carolien Keun

Carolien KeunSecretaris

Vanaf januari 2024 is Carolien Keun secretaris van Stichting De Cultuur Kameleon. Zij studeerde Engelse Taal- en Letterkunde in Groningen. Enige tijd na haar afstuderen verhuisde zij naar Curaçao, waar zij eerst alleen kon werken als freelance vertaler, maar later in het middelbaar beroepsonderwijs werkzaam was als docent en vakgroepleider Engels, stagementor en -coördinator (Caribisch Nederland en Nederland), en voerde ook diverse functies uit t.a.v. taalbeleid, curriculumontwikkeling, toetsplanning & examinering. Na een sabbatjaar in 2017/18 is zij niet teruggekeerd in het reguliere onderwijs en is o.a. werkzaam als (beëdigd) vertaler Nederlands-Engels en trainer zakelijk Engels bij Curaçaose bedrijven. De connectie taal – onderwijs – expressie (in kunst & cultuur) hebben daarbij niet alleen haar professionele, maar ook haar persoonlijke interesse.