ICT-plannen voor scholen

Onder grote belangstelling zijn op 27 maart 2019 een aantal beleidsplannen ‘Digitalisering van mijn School’ in het auditorium van de Biblioteka Nashonal een voor een geïnteresseerd publiek door leerkrachten gepresenteerd. In de afgelopen maanden hebben tweeënvijftig leerkrachten en docenten van verschillende scholen en schoolbesturen gewerkt aan een ICT-beleidsplan zijn of haar school via het ‘Model 4 in Balans’. Dat betekent dat er een balans is gemaakt tussen de visie, deskundigheid, digitale geletterdheid en de ICT-infrastructuur. Een systeem waarnaar de Minister van Onderwijs, mevrouw Alcalá-Wallé, eerder dit schooljaar al refereerde als een goede manier om per school een ICT-plan te maken. Aan de hand van een uitgewerkte methode vol vragen- en inventarisatielijsten, opdrachten om met het team te overleggen en via samenspraak met de ouders komen de verschillende leerkrachten tot een bruikbaar ICT-plan voor de korte en langere termijn voor hun school.

Ansje Balootje werkt onder andere op de Schotborgschool zegt: ‘Wij hebben ook een ICT-plan gemaakt in samenwerking met het hele schoolteam. We streven ernaar dat het gebruik van digitale middelen heel gewoon gaat worden zodat we onze kinderen opleiden tot burgers van de toekomst. Onderdeel van ons plan is een pestprotocol. Als team weten we nu wat ons te doen staat als er gepest wordt via digitale kanalen. Het is belangrijk dat je het daar met elkaar over hebt en dat vastlegt. Ook tegenover de ouders. Dat is nodig in deze tijd. We stippelen ons beleid uit voor de komende vijf jaar anders haalt de tijd ons vanzelf in. We weten nu nog niet wat er over vijf jaar qua ICT belangrijk is om aandacht aan te geven’. 

Twee leerkrachten van Colegio Nechi Pieters hebben grondig onderzoek gedaan binnen hun team voor hun beleidsplan. De digitale vaardigheden van verschillende leerkrachten zijn mooi in grafieken uitgewerkt en leiden op die manier tot een goed inzicht wat nodig is om iedereen op een bepaald niveau te kunnen brengen. Ook dat is een van de onderdelen van ‘Vier in Balans’. 

Vladimir Victorina van het Marnix College geeft in zijn presentatie aan dat digitale leermiddelen op internet te vinden moeten zijn en dat leerlingen zelfstandig moeten kunnen zoeken en vinden op internet. ‘Dat gebeurt steeds meer op de VPCO-scholen maar er zijn plannen om deze aanpak te vergroten’ zegt Victorina. Ook geeft hij aan dat de ICT-infrastructuur op Curaçao achterloopt en er beperkte mogelijkheden zijn. Dat is niet alleen op zijn school zo maar op het hele eiland een probleem. Hij hoopt dat met de overname van UTS er een inhaalslag kan worden gemaakt. Dat zou een hele positieve invloed kunnen hebben op het gebruik van internet op de scholen. 

Uiteindelijk sluiten alle deelnemers de training af met een ICT-beleidsplan voor hun school. Een gestructureerde start van de implementatie van ICT in de school maar zoals Victorina opmerkte, ICT zal altijd in ontwikkeling blijven dus is het plan nooit af je zal er altijd aan moeten blijven werken. 

De training ‘Onderwijskundig ICT-coördinator’ is ontwikkeld door mediacoach Yvonne Willemsen van Stichting de Cultuur Kameleon in samenwerking met Bureau Nascholing. Meer informatie www.medialabcuracao.com